จัดส่งดอกไม้แพร่

จัดส่งดอกไม้โดยร้านดอกไม้แพร่

แพร่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ลึกเข้าไปในหุบเขาของแม่น้ำยม ทิวเขาครองภูมิประเทศในพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดและทางตะวันออก เศรษฐกิจถูกหล่อเลี้ยงด้วยงานฝีมือท้องถิ่น เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่คือน้ำตกแม่แขม ซึ่งเป็นน้ำตก 2 ชั้น และห่างออกไปเล็กน้อยคือน้ำตกตาดหมอก นอกจากนี้ยังมีสถานที่ทางศาสนาหลายแห่งในบริเวณนี้ รวมทั้งวัดพระธาตุช่อแฮ หนึ่งในสถานที่ทางศาสนาที่สำคัญของจังหวัด นอกจากนี้ยังเป็นที่ตังของเจดีย์ทอง

พื้นที่จัดส่งดอกไม้ของเราใน แพร่ฟลอริสท์

  • เมืองแพร่
  • ลอง
  • เด่นชัย
  • วังชิ้น
  • ร้องกวาง
  • สูงเม่น
  • สอง
  • หนองม่วงไข่
รูปถ่ายของหญิงสาวกับดอกไม้ในจังหวัดแพร่ประเทศไทย