ลำพูน

จัดส่งดอกไม้โดยร้านดอกไม้ลำพูน ส่งฟรี

จังหวัดลำพูนอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 670 กม. และตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศ แม่น้ำปิงไหลผ่านพื้นที่และล้อมรอบด้วยทิวเขา ทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาขุนตาลเป็นทิวเขาที่สวยงามที่สุด เกษตรกรรมและการท่องเที่ยวมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของพื้นที่ลำพูน โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยี่ยมชมที่นี่มาจากทั่วประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย หนึ่งในสถานที่ยอดนิยมที่นี่คือวัดพระพุทธบาทตากผ้าซึ่งมีตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นี่

ภาพหญิงสาวกับดอกไม้ในจังหวัดลำพูนประเทศไทย
ภาพหญิงสาวกับดอกไม้ในจังหวัดลำพูนประเทศไทย

พื้นที่ส่งดอกไม้ของเราในลำพูน

  • เมืองลำพูน
  • แม่ทา
  • บ้านโฮ่ง
  • หลี่
  • ทุ่งหัวช้าง
  • ป่าซาง
  • บ้านธิ
  • เวียงหนองล่อง