ร้านดอกไม้แม่ฮ่องสอน

จัดส่งดอกไม้ โดยร้านดอกไม้แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับพม่าทางทิศตะวันตก ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาและล้อมรอบด้วยทิวเขาที่เรียกว่า Shan Hills เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีภูเขามากที่สุดในประเทศไทยและมีหมอกหนาปกคลุมตลอดทั้งปี ธุรกิจหลักมาจาก 'การฝึกช้าง' และมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเยี่ยมชมพื้นที่เพื่อเพลิดเพลินกับภูมิทัศน์ที่แทบไม่ถูกแตะต้อง ที่นี่มีกิจกรรม 'ผจญภัย' มากมาย ไม่มีกิจกรรมท่องเที่ยวอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้

พื้นที่ส่งดอกไม้ของเราในแม่ฮ่องสอน

  • แม่ฮ่องสอน
  • ปาย
  • แม่ลาน้อย
  • ปางมะผ้า
  • ขุนยวม
  • แม่สะเรียง
  • สบเมย
ภาพหญิงสาวกับดอกไม้เมืองแม่ฮ่องสอนประเทศไทย