บริการส่งดอกไม้ภาคอีสาน โดย ร้านดอกไม้ในภาคอีสาน

อีสานเดลิเวอรี่-2

อีสาน (หรือ อีสาน) ไม่ใช่จังหวัด แต่เป็นชื่อสั้นๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อีสานติดแม่น้ำโขง เมืองโนนคายในภาคอีสานอยู่ห่างจากเมืองหลวงของลาวเวียงจันทน์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำ คนอีสานพูดภาษาเฉพาะถิ่นที่มีความพิเศษและไม่เหมือนภาคอืนๆในไทย และยังมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของประเทศลาวหลายประการ อาชีพหลักของชาวอีสานคือเกษตรกรรม ในขณะที่คนในท้องถิ่นทุรกันดารยากจน แต่ครอบครัวส่วนใหญ่มักมีที่ดินเป็นของตนเอง