จันทบุรี

บริการจัดส่งดอกไม้ โดยร้านดอกไม้จันทบุรี

จังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย มีพรมแดนร่วมกับประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันออกโดยมีอ่าวไทยทางทิศใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชายฝั่ง โดยคุณจะพยว่าพื้นที่จะค่อยๆกลายเปลี่ยนเป็นภูเขา เมื่อคุณเดินทางขึ้นไปทางเหนือของจังหวัดเรื่อยๆ แม่น้ำจันทบุรีไหลผ่านจังหวัดโดยตรง รายได้ส่วนใหญ่และเศรษฐกิจของคนในจังหวัด มาจากการทำเหมืองแร่พลอยที่เกิดขึ้นในจังหวัดมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะแร่ทับทิมและไพลิน นอกจากนี้ยังมีผลผลิตเป็นผลไม้ประเภทต่างๆที่นิยมปลูกเฉพาะในพื้นที่อีกด้วย โดยผลไม้ที่ถือว่าเป็นผลผลิตที่โด่งดังมากที่สุดคือทุเรียน จำนวนผลผลิตของทุเรียนทั้งจังหวัด คิดเป็น 27% จำนวนผลผลิตของผลไม้ชนิดนี้ในโลก

รูปถ่ายของหญิงสาวกับดอกไม้ในจังหวัดจันทบุรีประเทศไทย

รูปถ่ายของหญิงสาวกับดอกไม้ในจังหวัดจันทบุรีประเทศไทย

รูปถ่ายของหญิงสาวกับดอกไม้ในจังหวัดจันทบุรีประเทศไทย

รูปถ่ายของหญิงสาวกับดอกไม้ในจังหวัดจันทบุรีประเทศไทย

รูปถ่ายของหญิงสาวกับดอกไม้ในจังหวัดจันทบุรีประเทศไทย

รูปถ่ายของหญิงสาวกับดอกไม้ในจังหวัดจันทบุรีประเทศไทย

รูปถ่ายของหญิงสาวกับดอกไม้ในจังหวัดจันทบุรีประเทศไทย

พื้นที่ส่งดอกไม้ของเราในจันทบุรี

  • เมืองจันทบุรี
  • ขลุง
  • ท่าใหม่
  • โป่งน้ำร้อน
  • มะขาม
  • แหลมสิงห์
  • สอยดาว
  • แก่งหางแมว
  • นายายอาม
  • เขาคิชฌกูฏ
รูปถ่ายของหญิงสาวกับดอกไม้ในจังหวัดจันทบุรีประเทศไทย

รูปถ่ายของหญิงสาวกับดอกไม้ในจังหวัดจันทบุรีประเทศไทย