พิษณุโลก

จัดส่งดอกไม้โดยร้านดอกไม้พิษณุโลก

พิษณุโลกเป็นหนึ่งในพื้นที่เขตร้อนที่สุดในประเทศไทย มีอากาศร้อนตลอดปีโดยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีเพียง 2 เมตร แต่บนจุดยอดของเทือกเขา บางครั้งอุณหภูมิอาจลดลงถึงจุดเยือกแข็ง มีพืชและสัตว์มากมายในบริเวณนี้ ซึ่งหลายชนิดอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่มากมาย เช่น เทือกเขาเพชรบูรณ์ แม่น้ำน่าน หนองน้ำ ป่าไม้ และถ้ำหลายแห่ง พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกดัดแปลงเพื่อทำการเกษตรซึ่งเป็นรายได้หลักของจังหวัด

ภาพหญิงสาวกับดอกไม้พิษณุโลกประเทศไทย
ภาพหญิงสาวกับดอกไม้พิษณุโลกประเทศไทย

พื้นที่ส่งดอกไม้ของเราในพิษณุโลก

  • เมืองพิษณุโลก
  • นครไทย
  • ชาติตระการ
  • บางระกำ
  • บางกระทุ่ม
  • พรหมพิราม
  • วัดโบสถ์
  • วังทอง